Цялостна услуга

Цялостен интериорен
дизайн с
реализация до ключ

 • Идеен интериорен проект

 • 3D визуализации

 • Концептуални табла

 • Технически интериорен проект

 • Бюджетиране

 • Оферти за материали и мебели

 • Оферти за строително-монтажни дейности

 • Управление на проекта

   

Довършителни работи и
мебели по размер

Ремонт и обзавеждане 
по
индивидуален проект

 • Бюджетиране 

 • Оферти за материали и мебели

 • Оферти за строително-монтажни дейности

 • Управление на проекта

Индивидуални решения

Архитектурно
проектиране

 • Идеен интериорен проект

 • 3D визуализации

 • Консултации при избор на материали

 • Инвестиционен проект в техническа фаза

 • Авторски надзор

Цялостен интериорен дизайн с реализация до ключ

 • Идеен интериорен проект

 • 3D визуализации

 • Концептуални табла

 • Технически интериорен проект

 • Бюджетиране

 • Оферти за материали и мебели

 • Оферти за строително-монтажни дейности

 • Управление на проекта

   

Ремонт и обзавеждане по поръчка

 • Бюджетиране 

 • Оферти за материали и мебели

 • Оферти за строително-монтажни дейности

 • Управление на проекта

Архитектурно проектиране

 • Идеен интериорен проект

 • 3D визуализации

 • Консултации при избор на материали

 • Инвестиционен проект в техническа фаза

 • Авторски надзор